News-y

Bezpiecznych podróży, słonecznej pogody i                                                      

niezapomnianych wrażeń podczas wszystkich                                                  

wakacyjnych przygód, i oczywiście zasłużonego odpoczynku.

życzą wszystkim dzieciom i Rodzicom dyrektor ,
nauczyciele, pracownicy
Przedszkola Małe Talenty
oraz właściciel Izabela Wasiela
                                                               

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA ADAPTACYJNE dzieci nowoprzjęte- 30 sierpnia 11:00
Zapraszamy na naszego facebooka