News-y

Ciekawy marzec w Małych Talentach

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE

22 marca od 16:30-17:30

REKRUTACJA-  informacje

Informacja o Deklaracji Kontynuowania Eukacji Przedszkolnej

Zapraszamy na naszego facebooka