News-y

FESTIWAL TAŃCÓW- FILM

Zakończenie Roku Starszaków 12.06,13.06

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA ADAPTACYJNE dzieci nowoprzjęte

- 26 CZERWCA 16:30 (podpisywanie umowy)

 

Zapraszamy na naszego facebooka