News-y

24.09 odbędzie się przedstawienie teatralne "Kruszynka",
spektakl opowiadający o cyrkowej słonicy.
Zapraszamy wszystkie przedszkolaki.

Obowiązuje strój galowy :) 

Zapraszamy na naszego facebooka