News-y

Rekrutacja 2016/2017 informacje

U nas zawsze jest ciekawe praca metodą projektów

Tydzień Włoski 8-12.02

Zapraszamy na Spotkania z Rodzicami szczegóły w kąciku rodzica

Informacje na temat Rady Rodziców w kąciku rodzica 

Zapraszamy na naszego facebooka tutaj

V-lecie Małych Talentów filmik!