News-y

                               

Ahoj Małe talenty
Za oknem wspaniała pogoda, a u nas burza mózgów i praca wre.
Przygotowujemy bazę dla naszych milusińskich.
Tęsknimy już za gwarem i śmiechem.
Dzieciaki ładujcie akumulatory.
My już na Was czekamy

Zapraszamy dzieci nowoprzyjęte na zajęcia adapytacyjne,

    które odbędą się 29 sierpnia o 15;00

Zapraszamy na spotkania z rodzicami ! Terminy w kąciku rodzica.