Rekrutacja

 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI NOWOPRZYJĘTE
NA ZAJĘCIA ADAPTACYJNE
NA KTÓRYCH RÓWNIEŻ ODBĘDZIE SIĘ
PODPISYWANIE UMÓW Z PRZEDSZKOLEM.
ZAJĘCIA ODBĘDĄ SIĘ 26 CZERWCA O GODZINIE 16:30.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szanowni Państwo,
od 24 maja 2018 r. od godz. 12:00 do 30 maja 2018 r. do godz. 15:00 rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w następujących przedszkolach:
oraz w oddziałach przedszkolnych:
 
Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: http://www.nabor.pcss.pl/lubon/
 
Zgodnie z harmonogramem rekrutacji:
4 czerwca 2018 r. o godz. 13:00 komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
od 4 czerwca 2018 r. od godz. 13:00 do 7 czerwca 2018 r. do godz. 15:00 rodzice potwierdzają wole zapisu dziecka w przedszkolu;
11 czerwca 2018 r. godz. 13:00 podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/oddziału przedszkolnego;
od 11 czerwca procedura odwoławcza