Plastusie info

 

 

 

 

Mamo, tato, nasze cele na kwiecień to:

• Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wiosny.

• Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu

• Zachęcanie do zachowań proekologicznych.

• Uświadamianie następstwa dni tygodnia.

• Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

• Zapamiętanie cech, nazw zwierząt, prac polowych typowych dla gospodarstwa wiejskiego.

• Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody

• Rozwijanie umiejętności przeliczania zbiorów.

• Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.

• Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

• Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

• Kształtowanie umiejętności odczytywania sekwencji obrazkowych.

• Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

• Nauka piosenek i pląsów i wierszyków

• Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych

 

 

 

Piosenka „Kle-kle, boćku”

Witaj boćku, kle-kle,

witaj nam bocianie,

Wiosna ci szykuje,

Wiosna ci szykuje

Żabki na śniadanie.

Kle-kle boćku, kle-kle,

Usiądź na stodole,

Chłopcy ci szykują,

Chłopcy ci szykują

Gniazdo w starym kole.

Kle-kle boćku, kle-kle,

witamy cię radzi,

Gdy zza morza wrócisz,

Gdy zza morza wrócisz,

Wiosnę nam sprowadzisz.

 

 

 

Wiersz „O wiośnie”

Dalej, dalej do ogródka dzieci

Już nas wiosna wita

Słońce jasno świeci

Patrzcie, patrzcie wkoło

Zielenią się drzewa

Ślicznie rosną kwiatki

Dźwięcznie ptaszek śpiewa