Plastusie info

 

 

 

 

Mamo, Tato, nasze cele na luty to:

• Ukazanie elementów różnorodności kultury indyjskiej

• Wdrażanie do właściwego ubierania się

• Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu

• Uświadamianie następstwa dnia i nocy

• Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku.

• Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody

• Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

• Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

• Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

• Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

• Nauka piosenek i pląsów i wierszy

• Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 

 

 

Wiersz „Przyszła Krysia do Bałwana”

Przyszła Krysia do Bałwana

Jak się mamy proszę Pana,

Czy nie zimno panu może

Chyba coś na pana włożę

Nie potrzeba mi niczego

Bo ja kożuch mam ze śniegu.

 

 

Piosenka „Zima zła”

Hu, hu, ha, hu, hu, ha

nasza zima zła

Szczypie w nosy, szczypie w uszy

Mroźnym śniegiem w oczy prószy,

Wichrem w polu gna!

Nasza zima zła!

II. Hu, hu, ha, hu, hu, ha

Nasza zima zła!

Płachta na niej długa, biała,

W ręku gałąź oszroniała,

A na plecach drwa... Nasza zima zła!

III. Hu, hu, ha, hu, hu, ha

Nasza zima zła!

A my jej się nie boimy,

Dalej śnieżkiem w plecy zimy,

Niech pamiątkę ma!

Nasza zima zła!