Plastusie info

W lutym będziemy:


- poznawać zasady zdrowego odżywiania się

- uczyć się prawidłowych zachowań w czasie posiłku

- uczyć się wzajemnej współpracy

- uczestniczyć w zabawach organizowanych na ogrodzie przedszkolnym

- uświadamiać sobie niebezpieczeństwo wynikające z nieprzestrzegania zakazów

- usprawniać narządy mowy

- poznawać różne sposoby mierzenia

- porównywać długości

- określać wagę: lekkie-ciężkie

- uczestniczyć we wspólnych zabawach

- uczyć się prawidłowego posługiwania nożyczkami


Wiersz: Leciutki żarcik

Leciutki jak balonik, puszek mlecza na wiosnę,

a w zimie śniegu płatek. A poza tym?

- Bańka mydlana, latawiec, listek suchy na wietrze.

- I co jeszcze? - Motylek, ptasie piórko, małe kropelki rosy...

No i komar, który zaraz wejdzie na twój nocek!


Piosenka : ,,Miś z laleczką"

1.Mis z laleczką podskakują tak

podskakują tak: raz i dwa

gdy poleczkę wytupują tak,

wytupują tak: raz i dwa!

Miś zabawnie głową kiwa,

głową kiwa tak: raz i dwa.

A laleczka się zaśmiewa tak,

się zaśmiewa tak: cha,cha,cha.

2.Miś z laleczką tańczą ładnie tak

tańczą ładnie tak: raz i dwa.

Już poleczka idzie składnie tak,

idzie składnie tak: raz i dwa.

3.I my też spróbujemy tak,

spróbujemy tak: raz i dwa.

I poleczkę wytupiemy tak,

wytupiemy tak: raz i dwa.