Plastusie info

 

 

Mamo, tato, nasze cele na październik to:

• Uroczyste pasowanie na przedszkolaka

• Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu

• Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw

• Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły

• Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią

• Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci

• Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy

• Kształtowanie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych

• Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich

• Nauka piosenek, wierszyków i pląsów

• Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych

 

 

 

 

Wiersz

„Tu paluszek”

Tu paluszek, tu paluszek

Kolorowy mam fartuszek

Tu jest rączka, a tu druga

A tu oczko na mnie mruga

Tu jest buzia, tu gąbeczki

Tu wpadają cukiereczki

Tu jest nóżka i tu nóżka

Chodź zatańczyć jak kaczuszka.

 

 

 

Piosenka

„Jestem sobie przedszkolaczek”

Jestem sobie przedszkolaczek,

nie grymaszę i nie płaczę,

na bębenku marsza gram,

ram tam tam, ram tam tam.

Mamy tu zabawek wiele,

razem bawić się weselej,

bo kolegów dobrych mam,

ram tam tam, ram tam tam.

Mamy klocki, kredki, farby,

to są nasze wspólne skarby,

bardzo dobrze tutaj nam,

ram tam tam, ram tam tam.

Kto jest beksą i mazgajem,

ten się do nas nie nadaje,

niechaj w domu siedzi sam,

ram tam tam, ram tam tam