Plastusie info

 

 

Mamo, Tato, nasze cele na grudzień to:

• Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

• Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu .

• Zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.

• Wdrażanie do opieki nad zwierzętami , regularne dokarmianie zwierząt i ptaków

• Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

• Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.

• Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

• Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami.

• Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

• Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom

• Wspólne wykonanie z rodzicami ozdób świątecznych podczas zajęć otwartych 7.12

• Przedstawienie jasełkowe 14.12

• Udział w warsztatach świątecznych w Szreniawie 20.12

 

 

Wiersz „Mikołaju, Mikołaju”

Mikołaju, Mikołaju co

Ty robisz w naszym kraju?

Robię piłki i korale a

dla Ciebie piękną lalę!

 

 

Piosenka „Zima, zima, zima”

1.Zima, zima, zima, pada, pada śnieg

Jadę, jadę w świat sankami

Sanki dzwonią dzwoneczkami

Dzyń, dzyń, dzyń x3

2.Jaka pyszna sanna - parska raźno koń

Śnieg rozbija kopytami

Sanki dzwonią dzwoneczkami

Dzyń, dzyń, dzyń x3

3.Zasypane pola - w śniegu cały świat

Biała droga hen przed nami

Sanki dzwonią dzwoneczkami

Dzyń, dzyń, dzyń x3

 

 

 

Plastusie zapraszają Rodziców na zajęcia otwarte,

które odbędą się 7.12 o godzinie 9:40.