Półnutki info

MAMO, TATO WE WRZEŚNIU BĘDZIEMY:

- zapoznawać się z kolegami i nauczycielami

- budować relację w grupie

- wdrażać do współdziałania w grupie

- nabywać umiejętności ustawiania się w kole i poruszania się po jego obwodzie

- rozwijać zdolności manualne

- wzbogacać słownictwo czynne

- poznawać imiona dzieci z grupy

- utrwalać poczucie przynależności do grupy

- rozpoznawać i nazywać dary jesieni

- rozbudzać zainteresowania światem przyrody

- tańczyć

- śpiewać

- dobrze się bawić


Wiersz: „Jasio przedszkolak” B. Forma

Do przedszkola wcześnie rano

grzeczny Jasio idzie z mamą.

Mocno ją za rękę trzyma

i z uśmiechem dzień zaczyna.

Jaś - wesoły przedszkolaczek

niesie nowy swój plecaczek.

A w nim skarby oraz misia

wszystkim go przedstawi dzisiaj.

Teraz misiu razem z nami,

będziesz bawić się klockami.

Porozmawiasz z naszą panią

i rysować będziesz z Anią.


Piosenka: „Jestem sobie przedszkolaczek „M. Terlikowska

Jestem sobie przedszkolaczek,

nie grymaszę i nie płaczę,

na bębenku marsza gram,

ram tam tam, ram tam tam.

Mamy tu zabawek wiele,

razem bawić się weselej,

bo kolegów dobrych mam,

ram tam tam, ram tam tam.

Mamy klocki, kredki, farby,

to są nasze wspólne skarby,

bardzo dobrze tutaj nam,

ram tam tam, ram tam tam.

Kto jest beksą i mazgajem,

ten się do nas nie nadaje,

niechaj w domu siedzi sam,

ram tam tam, ram tam tam.