Półnutki info

MAMO, TATO W MARCU BĘDZIEMY:


1. Zwierzęta naszych pól i lasów

- wzbogać wiadomości na temat zwierząt i ich środowisk

- zdobywać wiedzę o zwierzętach: leśnych i polnych

- rozwijać umiejętności wypowiadania się na określony temat

- kształtować pojęcia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni

2. Marcowa pogoda

-wzbogacać wiadomości na temat przyrody i zjawisk atmosferycznych

- poznawać zmiany zachodzące w pogodzie w marcu

- rozwijać kompetencje matematyczne

3. Wiosenne przebudzenia

- utrwalimy nazwy kolorów

- ćwiczyć umiejętności liczenia i porównywania 

-wzbudzać zainteresowania wiosenną przyrodą

- wspólnie przywitamy wiosnę

- weźmiemy udział w Dniu Motyla: Dniu Wrażliwości

4. Podróż do Eko- krainy

- pogłębiać wiedzą jakie odpady nadają się do recyklingu

- wykorzystać w życiu codziennym odpady segregowane

-poznamy pojęcie recyklingu


 

Wiersz: „Na łące”

Tańczą motyle, tańczą na łące

a razem z nimi kwiaty pachnące.

Kwiaty motylom ukłon składają

w małych kółeczkach się obracają.

Skrzydła motylom w słońcu się mienią

żółtym kolorem piękną czerwienią.

Słoneczko z góry uśmiecha się

ciepłym promykiem ogrzeje cię.


Piosenka: „Maszeruje wiosna„

Tam daleko gdzie wysoka sosna

maszeruje drogą, mała wiosna.

Ma spódniczkę mini,sznurowane butki

i jeden warkoczyk krótki.

ref: Maszeruje wiosna

a ptaki wokoło,

lecą i świergocą

głośno i wesoło

Maszeruje wiosna

w ręku trzyma kwiat.

Gdy go w górę wznosi,

zielenieje świat.

ref: Maszeruje wiosna a

ptaki wokoło,

lecą i świergocą

głośno i wesoło.