Poszukiwacze info

 

 

Mamo, tato w październiku planujemy:

• Wzmacniać poczucie przynależności do grupy przedszkolnej i pogłębiać poczucie odpowiedzialności za innych.

• Stwarzać okazję do rozwoju kompetencji językowych, wypowiadania się na określony temat, przedstawiania swojego zdania i uzasadniania go.

• Zapoznać się z obrazem graficznym głoski e na podstawie wyrazu podstawowego ekran. • Wdrażać się do poszanowania przyrody i wrażliwości na jej piękno.

• Pogłębienie wiedzy o zmianach zachodzących w przyrodzie jesienią.

• Zapoznać się z charakterystycznymi cechami owoców i sposobami ich wykorzystania.

• Zapoznać się z charakterystycznymi elementami lasu i parku oraz budową drzewa, gatunkami drzew rosnących w Polsce i ich owocami.

• Wzmacniać nawyki prozdrowotne, zachęcanie do zdrowego odżywiania się podczas samodzielnego przygotowania sałatki owocowej.

• Wdrażanie do przestrzegania zasad higieny i zapoznanie ze sposobami ochrony przed katarem.

• Zapoznać się z charakterystycznymi zabytkami i kulturą Japonii.

• Zapoznanie z obrazem graficznym cyfr 1 i 2 oraz ćwiczenie prawidłowego posługiwania się nimi.

• Doskonalenie umiejętności klasyfikowania, kontynuowania układów rytmicznych.

• Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego m.in. przez ćwiczenia poranne, gimnastyczne, zabawy ruchowe.

• Rozwijać nasze zdolności plastyczne, muzyczne.

• Tworzyć zabawki z kartonów w ramach kartonowego przedszkola.

• Rozwijanie sprawności motoryki małej przez zabawy paluszkowe i masażyki.

• Utrwalenie poprawnego chwytu kreślarskiego przez różnorodne ćwiczenia grafomotoryczne.

 

 

 

JESIENNA POLECZKA

1. Spotkały się listeczki pod

drzewem na polanie,

podały sobie rączki na miłe powitanie.

Wtem psotny wietrzyk powiał i

wszystkie z nim listeczki wirują

już wesoło w rytm jesiennej poleczki.

Ref: Hopsa hej tra la la wiatr

jesienną polkę gra. 2x 2.

Listeczki się zmęczyły,

przysiadły na polanie,

wiatr także chciał odpocząć

więc przerwał swe dmuchanie.

Lecz długo nie próżnował i

wszystkie z nim

listeczki wirują już wesoło

w rytm jesiennej poleczki.

 

 

POGODA Izabela Michta

Kiedy po szybie deszcz smutny ścieka,

"nie ma pogody!" - babcia narzeka.

Pogoda jednak zawsze jest z nami,

Raczy nas słońcem albo chmurami.

Może być wietrzna, albo deszczowa,

Wiosenna, letnia, także zimowa.

W tym jednym miejscu i w danej chwil

i Będziemy o niej właśnie mówili.