Poszukiwacze info

 

 


 

 

 

 

MAMO, TATO NASZE CELE NA CZERWIEC TO:

• Zapoznanie z prawami dziecka oraz instytucją rzecznika praw dziecka. Przybliżenie postaci Janusza Korczaka.

• Omówienie zasad bezpiecznego zachowania się w czasie wakacyjnych wyjazdów. Przypomnienie numerów alarmowych i schematu zawiadamiania służb ratowniczych.

• Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla poszczególnych pór roku. Zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa wynikające z pogody.

• Zapoznanie z zasadami savoir-vivre’u dotyczącymi: nakrywania stołu, korzystania ze środków transportu publicznego, odwiedzin i przyjmowania gości.

• Pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni i myślenia przyczynowo-skutkowego podczas zagadek słownych, sensorycznych, logicznych, eksperymentów.

• Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, klasyfikowania obiektów, układania rytmów.

• Zapoznanie ze znakiem graficznym liczby dziesięć.

• Zapoznanie z obrazem graficznym głosek z, h

• Rozwijanie sprawności grafomotorycznej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej przez ćwiczenia motoryki małej, kreślenie szlaczków literopodobnych i liter.

• Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej podanych wyrazów. • Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych.

• Stymulowanie rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci.

• Zapoznanie z polskim alfabetem migowym. Uwrażliwienie na potrzeby ludzi niesłyszących.

 

 

 

Wakacyjne rady

Głowa nie jest od parady służyć musi dalej.

Dbaj więc o nią i osłaniaj kiedy słońce pali.

Płynie w rzece woda chłodna, bystra,

czysta, tylko przy dorosłych z kąpieli korzystaj.

Jagody nieznane gdy zobaczysz w borze

- Nie zrywaj! Nie zjadaj! - bo zatruć się możesz.

Urządzamy grzybobranie jaka rada stąd wynika?

Gdy jakiegoś grzyba nie znasz

nie wkładaj go do koszyka.

Biegać boso jest przyjemnie,

ale ważna rada: - idąc na wycieczkę pieszą

dobre buty wkładaj! Gdy w polu, w lesie,

czy za domem wykopiesz przedmiot zardzewiały

- nie dotykaj go! Daj znać dorosłym!

Śmierć niosą groźne przedmioty!

 

 

W. Badalska

PO ŁĄCE BIEGA LATO

słowa i muzyka: Joanna Bernat

Po łące biega lato.

Maluje buzię kwiatom na żółto,

na różowo, by było kolorowo.

ref: Już ciepły wietrzyk wieje,

już cały świat się śmieje.

Już krótsze noce, dłuższe dnie.

Ach, lato, kochamy Cię.

Słoneczko pięknie świeci.

Na łąkę biegną dzieci i bawią się i skaczą,

bo wreszcie przyszło lato.

ref: Już ciepły....