Poszukiwacze info

Co będziemy robić w maju:


-Odbędą się warsztaty plastyczne inspirowane kolejnym obrazem Sonji Pajgert, które zakończą się wystawą pod schodami.

-zajmiemy się poznaniem naszej miejscowości, jej historii i ważniejszych obiektów. Dowiemy się jak wygląda herb miasta Luboń.

-Będziemy rozwijać sprawność manualną i doskonalić liczenie poprzez zabawy z klamerkami.

-Ważyć różne przedmioty na wadze i „na oko”

-Poszerzymy wiedzę na temat naszego kraju, jego stolicy i poznamy nazwy państw z nami sąsiadującymi

-Skupimy się na zjawiskach przyrodniczych zachodzących w maju: będziemy poznawać łąkę różnymi zmysłami, poznamy rolę owadów w rozwoju roślin, wyjaśnimy znaczenie barwy ochronnej zwierząt – a wszystko to przy użyciu lupy.

-Wyróżniania kierunki na kartce papieru, posługiwać się określeniami: góra, dół, prawa strona, lewa strona, prawy górny róg, lewy dolny róg…


W ramach projektu Mały Miś…będziemy promować aktywność fizyczną. Z tej okazji w maju w ramach akcji „Sprintem do maratonu” odbędzie się bieg przedszkolaków, w którym wezmą udział dzieci z grupy Poszukiwaczy. Bieg odbędzie się w przedszkolu, więcej informacji wkrótce :)