Poszukiwacze info

 

 

 

 

 

MAMO, TATO W MARCU, NASZE CELE NA MARZEC:

• Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat: własnych przeżyć i doświadczeń, ilustracji, tekstu literackiego, utworu muzycznego.

• Kształtowanie umiejętności układania wydarzeń w porządku chronologicznym.

• Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej wyrazów.

• Ćwiczenie spostrzegawczości słuchowej, wyróżnianie głosek w nagłosie.

• Zapoznanie dzieci z obrazem graficznym głosek u, s, g – literami u, U, s, S, g, G

• Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego przez przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentów.

• Ćwiczenie sprawnego przeliczania i rozumienia pojęć: o 1 więcej / o 1 mniej.

• Zapoznanie dzieci z obrazem graficznym liczby 8.

• Ćwiczenie umiejętności porównywania długości.

• Rozwijanie wiedzy na temat przyrody i zainteresowań przyrodniczych (zapoznanie ze zwyczajami pszczół, poznanie ptaków, które wracają do Polski na wiosnę).

• Kształtowanie umiejętności dobierania stroju do panujących warunków atmosferycznych.

• Zabawa z muzyką

• Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała – rozumienie pojęć: prawa, lewa.

• Budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby i życzliwego stosunku do samego siebie.

• Ćwiczenie motoryki małej i właściwego chwytu narzędzia pisarskiego.

• Rozwijanie ogólnej sprawności motorycznej. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała.

• Kształtowanie zwinności i szybkości, rozwijanie zmysłu równowagi.

• Zapoznanie z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami Wielkanocy.

 

 

 

 

Baranek z niteczki

1. Kiedy smutno mi czasami,

Proszę mamę może da mi

Kolorowe pudełeczko jak w magicznym śnie.

Pełne sznurków i korali,

wstążek, nitek, skarbów samych,

One humor mi poprawią,

bo mam pomysł, że …

Ref. Zrobię baranka z niteczki,

Ogonek będzie z wstążeczki,

I cały będzie puchaty i będzie to

Prezent dla taty!

2. Gdy rozwijam nitkę białą,

Już baranek główką małą

Kiwa, jakby chciał powiedzieć:

„Jak się dzisiaj masz?”

I już buzia mi się śmieje,

już mi zaraz jest weselej

Mamo, jaki kolor nitki jutro znów mi dasz!

Ref. Zrobię baranka z niteczki,

Ogonek będzie z wstążeczki,

I cały będzie puchaty i będzie to

Prezent dla taty!

 

 

 

 

 

 

Wiersz: BARANEK

Kto tak beczy dziś od rana

Pyta mama zatroskana

Czy to Adam czy Marianka,

Bo zgubiła jej się lalka?

Kto tak beczy cały ranek?

Ach to z wełny jest baranek.