Poszukiwacze info

 

 


 

 

 

NASZE CELE NA MAJ:

• Rozwijanie orientacji w schemacie ciała, rozróżnianie kierunków prawo / lewo.

• Kształtowanie umiejętności stawiania hipotez i wyciągania wniosków.

• Ćwiczenie rozpoznawania różnych gatunków muzycznych.

• Wdrażanie do poprawnego formułowania zdań i słuchania siebie nawzajem.

• Wyjaśnienie i utrwalenie słów: filharmonia, dyrygent, orkiestra, instrument:dęty, smyczkowy, perkusyjny.

• Budowanie szacunku i wdzięczności dla rodziców.

• Zapoznanie dzieci z obrazem graficznym głosek y, n – literami y, Y, n, N

• Rozwijanie wyobraźni i kreatywności podczas samodzielnych prac konstrukcyjnych.

• Wdrażanie do dbania o dobre zdrowie i samopoczucie, kształtowanie postaw prozdrowotnych.

• Uświadomienie roli wody dla życia człowieka, kształtowanie postawy proekologicznej.

• Kształtowanie postawy otwartości, tolerancji i zaciekawienia innymi kulturami przez poznawanie ich zwyczajów i tradycji.

• Poszerzanie wiedzy przyrodniczej, zapoznanie z wyglądem kwiatów i ziół rosnących na łące oraz cechami charakterystycznymi owadów.

• Wyjaśnienie pojęcia Unii Europejskiej, poznanie flagi i hymnu Unii.

• Utrwalenie wyglądu flagi i godła Polski oraz wiedzy o charakterystycznych miejscach w Polsce.

• Zapoznanie dzieci z legendami „O Warsie i Sawie” oraz „O wawelskim smoku, królu Kraku i szewcu Skubie”.

• Rozwijanie umiejętności liczenia.

• Utrwalenie aspektów kardynalnego i porządkowego liczby 9.

• Rozwijanie umiejętności klasyfikowania pod względem koloru i wielkości.

• Kształtowanie pojęcia pojemności i objętości.

 

 

 

Piosenka o mojej rodzinie

 

Coś wam powiem w sekrecie

czy to zimą czy w lecie ja

z rodziną lubię spędzać czas.

Na wędrówkach dalekich

tam gdzie góry i rzeki i

gdzie szumi nieprzebyty las.

Ref. Rodzinna wyprawa noga lewa,

noga prawa lewy but,

prawy but rodzinna wyprawa noga lewa,

noga prawa maszerują tup, tup.

Dziadek z mapą na przedzie

piękną trasą nas

wiedzie za nim babcia, a za babcią ja

Potem mama i siostra,

tatuś w tyle pozostał dźwiga

plecak i prowadzi psa.

Ref. Rodzinna wyprawa...

 

 

 

 

 

Najczerwieńszy kubek

Natalia Usenko

Damy dzisiaj naszej

mamie najczerwieńszy

kubek świata, żeby rano,

kiedy wstanie, smakowała

Jej herbata.

Żeby kiedy będzie smutna,

uśmiechała się do niego.

Nawet jeśli ma zmartwienie

albo stało się coś złego...

Kubek będzie okrąglutki

i wesoły, i pękaty.

A na kubku będzie kocur.

Albo drzewko. Albo kwiaty!

Przytulimy MAMĘ mocno,

aż ją prawie udusimy!

I nikomu nie oddamy!

I herbatę Jej zrobimy!