Sportowcy info

 

 

 

MAMO, TATO W KWIETNIU BĘDZIEMY:

- zachęcać do przestrzegania ustalonych zasad

- doskonalić koordynację wzrokowo-ruchową

- rozwijać sprawność manualną 

- rozwijać umiejętności językowe podczas układania dialogu

- wprowadzać drukowaną i pisaną literę c, C

- doskonali ć techniki czytania

- doskonalić analizę i syntezę wzrokową

- kształtować prawidłową postawę ciała

- doskonalić sprawność motoryki małej

- doskonalić umiejętności wypowiadania się na podany temat

- utrwalać nazw zwierząt żyjących w gospodarstwie

- poznawać kulturę Australii

- poszerzać wiadomości nt znanych Polaków

- poszerzać wiadomości nt. wyglądu flag państwa unii europejskiej

- doskonalić znajomość naszej ojczyzny

- zapoznawać się ze znakiem graficznym litery p,P

- zachęcać do kulturalnego odnoszenia się do innych

 

 

Piosenka

„Kwiecień –plecień”

Idzie za kwietniem rowem

zielonym pierwsza stokrotka

w śniegu kwietniowym.

Na skrawku ciepła, na zimna brzeżku,

kwiat przebiśniegu usiadł w dołeczku.

ref: Kwiecień, plecień, bo przeplata.

trochę zimy, trochę lata. (bis)

Śniegiem sypnęło; czy kwiaty wschodzą

na pożegnanie ostatnim mrozom?

Uderza wiosna o skrzydła ptakom

śpiew się poturlał z góry po dachu.

ref: Kwiecień, plecień…

 

 

Wiersz

„W kwietniu”

Domeradzki W.

Kwiecień drzewa przystroił

w barwne kwiaty i zieleń.

Po ogrodach, po sadach

grają ptasie kapele.

Ziemię mokrą od rosy

orze traktor zielony - Kra, kra!

- echo powtarza z orki cieszą się wrony.

Ludzie sadzą ziemniaki,

żeby wzeszły niedługo.

Bocian chodzi po łące

liczy żaby nad strugą.

Dzwonią wiadra o studnie.

Wozy dotąd turkocą,

aż dzień pójdzie na nocleg.

Cień uśpi wieś nocą.