Zdobywcy info

MAMO, TATO W LISTOPADZIE BĘDZIEMY:
1. Moja rodzina

- nazywać członków bliższej i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia

- wyrażać uczucia względem członków rodziny (słowami, gestem, czynnościami).

- wzbogacać wiedzę o swojej rodzinie

2. Mój dom

- poznawać wybrane urządzenia gospodarstwa domowego

- uświadamiać zagrożenia wynikające z: korzystania z urządzeń elektrycznych bez zgody dorosłych

- określać miejsce za mieszkania (wieś, miasto).

- zwracać uwagę na architekturę, dostrzeganie różnic w wyglądzie domów

3. Moje prawa i obowiązki

- wyrażać uczucia względem członków rodziny (słowami, gestem, czynnościami),

- utrwalać wiadomości na temat praw i obowiązków dziecka

- rozwijać umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jakość

4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo

- omawiać konieczności zażywania lekarstw i spokojnego zachowania się podczas ich brania

- zapoznawać się z podstawowymi zasadami zdrowego odżywiania

- kształtować nawyki higieniczne

 

MAZUREK DĄBROWSKIEGO – Hymn Polski

Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy.

Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy.

Refren:

Marsz, marsz, Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski,

Za twoim przewodem złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami.

Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy.

Refren:

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Jak Czarniecki do Poznania po szwedzkim zaborze,

Dla Ojczyzny ratowania wrócim się przez morze.

Refren:

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Już tam ojciec do swej Basi mówi zapłakany:

„Słuchaj jeno, pono nasi biją w tarabany”.

Refren: Marsz, marsz, Dąbrowski...


JESIENNY WIATR

Wiatr jesienią ma robotę w nocy i za dnia,

ciągle strąca liście złote i przed siebie gna.

I nasiona drzew bez liku nosi tu i tam,

kiedy spoczniesz już wietrzyku? Powiedz, powiedz nam!

Po zielonym wielkim lesie wiatr piosenki dzieci niesie,

aż się dziwią stare drzewa, kto was tak nauczył śpiewać.