Zdobywcy info

 

 

 

Nasze cele na maj:

• Wzmacnianie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej.

• Rozwijanie kompetencji językowych podczas wypowiedzi inspirowanych tekstem literackim, piosenką, ilustracją, tematem tygodniowym.

• Wdrażanie do poprawnego formułowania zdań i słuchania siebie nawzajem.

• Wyjaśnienie i utrwalenie słów: filharmonia, dyrygent, orkiestra, instrument: dęty, smyczkowy, perkusyjny.

• Utrwalenie pojęcia drzewo genealogiczne.

• Budowanie szacunku i wdzięczności dla rodziców.

• Przełamywanie nieśmiałości przed występami.

• Zapoznanie dzieci z obrazem graficznym głosek y, n – literami y, Y, n, N i wyrazami do globalnego odczytywania komary, nos.

• Rozwijanie wyobraźni i kreatywności podczas samodzielnych prac konstrukcyjnych.

• Wdrażanie do dbania o czystość i porządek podczas prac kuchennych.

• Wdrażanie do dbania o dobre zdrowie i samopoczucie, kształtowanie postaw prozdrowotnych.

• Uświadomienie roli wody dla życia człowieka.

• Kształtowanie postawy proekologicznej.

• Kształtowanie postawy otwartości, tolerancji i zaciekawienia innymi kulturami przez poznawanie ich zwyczajów i tradycji.

• Wykorzystanie różnorodnych technik podczas prac plastycznych,

• Poszerzanie wiedzy przyrodniczej, zapoznanie z wyglądem kwiatów i ziół rosnących na łące oraz cechami charakterystycznymi owadów.

• Wyjaśnienie pojęcia Unii Europejskiej, poznanie flagi i hymnu Unii.

• Utrwalenie wyglądu flagi i godła Polski oraz wiedzy o charakterystycznych miejscach w Polsce.

• Zapoznanie dzieci z legendami „O Warsie i Sawie” oraz „O wawelskim smoku, królu Kraku i szewcu Skubie”.

• Zapoznanie z historią zabytków Krakowa.

• Utrwalenie znajomości danych osobowych.

• Rozwijanie umiejętności liczenia.

• Utrwalenie aspektów kardynalnego i porządkowego liczby 9.

• Rozwijanie umiejętności klasyfikowania pod względem koloru i wielkości.

• Kształtowanie pojęcia pojemności i objętości.

• Rozwijanie orientacji w schemacie ciała, rozróżnianie kierunków prawo / lewo.

• Kształtowanie umiejętności stawiania hipotez i wyciągania wniosków.

• Podnoszenie poziomu integracji sensorycznej poprzez masażyki relaksacyjne z wykorzystaniem piłek.

• Uwrażliwianie na wartości estetyczne muzyki. Rozwijanie percepcji słuchowej.

• Rozwijanie umiejętności określania nastroju utworu muzycznego.

• Ćwiczenie rozpoznawania różnych gatunków muzycznych.

• Poszerzanie wiedzy o głosie i jego możliwościach.

• Zapoznanie dzieci z zapisem nutowym na pięciolinii i kluczem wiolinowym.

• Poszerzenie wiedzy na temat AFRYKI: położenia, kultury, przyrody.

 

 

 

Piosenka o Mamie:

Złote słońce, kolor nieba,

wszystko czego ci potrzeba.

Urok wiosny i jesieni

dzisiaj Mamo Ci niesiemy.

ref. Kocham moją Mamę, kocham ją.

Pięć uśmiechów i trzy kwiatki,

miłe słowa i pomadki.

Żółte jabłko zapach mięty,

to dla Mamy są prezenty.

ref. Kocham ...

Ciepły deszczyk i bzy białe,

sześć całusów, piórko małe.

Dobre serce, dwa rumianki,

to dla Mamy niespodzianki.

ref. Kocham ...

Szum strumyka, zieleń łąki,

echo, cisza i skowronki.

Lekki wietrzyk i motylki to dla mamy,

to dla mamy upominki.

ref. Kocham ...

 

 

 

 

Wiersz:

Cała łąka do Mamy!

Mamo! Chodź z nami! Damy Ci - łąkę.

Z kwiatami, ze skowronkiem,

ze słonkiem.

Do wąchania, słuchania, patrzenia...

A do łąki dodamy życzenia.

Nawet gdy się zachmurzy na niebie,

nawet gdy się kłopotów nazbiera,

my uśmiechniemy się do siebie,

zawsze, jak dziś, jak teraz!