Zdobywcy info

 

 

Założenia na miesiąc marzec:

• Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat: własnych przeżyć i doświadczeń, ilustracji, tekstu literackiego, utworu muzycznego.

• Stwarzanie warunków do eksperymentów językowych, np. tworzenia zdrobnień.

• Kształtowanie umiejętności układania wydarzeń w porządku chronologicznym.

• Wyjaśnienie przysłowia: w marcu jak w garncu.

  Zapoznanie dzieci z obrazem graficznym głosek  u, s, g – literami u, U, s, S, g, G

• Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego przez przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentów.

• Ćwiczenie sprawnego przeliczania i rozumienia pojęć: o 1 więcej / o 1 mniej.

• Zapoznanie dzieci z obrazem graficznym liczby 8.

• Ćwiczenie umiejętności porównywania długości.

• Rozwijanie wiedzy na temat przyrody i zainteresowań przyrodniczych (zapoznanie ze zwyczajami pszczół, poznanie ptaków, które wracają do Polski na wiosnę).

• Kształtowanie umiejętności dobierania stroju do panujących warunków atmosferycznych.

• Zmniejszanie lęku przed lekarzem i zabiegami lekarskimi.

• Uświadamianie znaczenia życzliwości wobec chorych i pomocy takim osobom.

• Kształtowanie nawyków prozdrowotnych; wspieranie samodzielności dzieci. Wpajanie zasad higieny podczas przygotowywania posiłków i sprzątania po nich.

• Budowanie wiedzy o innych krajach i kulturach.

• Zapoznanie z charakterystycznymi elementami kultury Indyjskiej porównywanie zwyczajów polskich i japońskich.

• Uwrażliwianie na wartości estetyczne muzyki.

• Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała – rozumienie pojęć: prawa, lewa.

• Budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby i życzliwego stosunku do samego siebie.

• Ćwiczenie motoryki małej i właściwego chwytu narzędzia pisarskiego.

• Zapoznanie z dziełami sztuki, rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia.

• Rozwijanie ogólnej sprawności motorycznej. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała.

• Kształtowanie zwinności i szybkości, rozwijanie zmysłu równowagi.

• Turniej Piłki Nożnej 11.03

• Wycieczka do Ogrodu Ekologicznego 15.03

• Powitanie wiosny 20 marca

• Dzień Motyla 21 marca

 

 

„Powitanie wiosny”

Konopnicka Maria

Leci pliszka spod kamyczka:

- Ja się macie dzieci!

Już przybyła wiosna miła,

już słoneczko świeci!

Poszły rzeki w świat daleki,

płyną het - do morza;

A ja śpiewam, a ja lecę,

gdzie ta ranna zorza!

 

 

"Wiosna w ogródku"

Grabie i łopaty zimą spały w szopie

Wiadomo, że wtedy grządek nikt nie kopie.

Nagle przeszła wiosna na dwór je wygnała,

Kiedy pracowały, ona planowała.

Refren: Tu i tam zieleń dam .

Szaro-bure zniknie.

A nim się obejrzysz jak wszystko rozkwitnie.

W zielonym ogrodzie będą rosły drzewa,

Kwiaty będą kwitnąć, ptaki będą śpiewać.

Słońce grzać zaczęło z coraz większą mocą.

Grabie i łopaty męczą się i pocą.

Taczki i konewki także się zwijają

Wszyscy pani wiośnie dzielnie pomagają.

Refren (x2):