Zdobywcy info

 

 

 

 

Nasze cele na miesiąc październik:

-Stwarzanie okazji do rozwoju kompetencji językowych, wypowiadania się na określony temat, przedstawiania swojego zdania i uzasadniania go. 

-Budowanie pozytywnych doświadczeń literackich przez częsty kontakt z literaturą w formie wierszy, opowiadań, bajek i baśni. 

-Zapoznanie z obrazem graficznym głoski e na podstawie wyrazu podstawowego ekran. 

-Wdrażanie do poszanowania przyrody i wrażliwości na jej piękno.

-Pogłębienie wiedzy o zmianach zachodzących w przyrodzie jesienią. 

-Zapoznanie z charakterystycznymi cechami owoców i sposobami ich wykorzystania. 

-Zapoznanie z charakterystycznymi elementami lasu i parku oraz budową drzewa, gatunkami drzew rosnących w Polsce i ich owocami. 

-Wzmacnianie nawyków prozdrowotnych, zachęcanie do zdrowego odżywiania się podczas samodzielnego przygotowania sałatki owocowej. 

-Zapoznanie się z położeniem, zwyczajami i kulturą Japonii. 

-Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego m.in. przez ćwiczenia poranne, gimnastyczne, zabawy ruchowe. 

-Zachęcanie do wykorzystywania materiałów nietypowych (np. materiału przyrodniczego) do tworzenia prac plastycznych. 

-Uwrażliwienie na sztukę, zachęcanie do impresji plastycznych inspirowanych muzyką i improwizacji ruchowej na podstawie obrazów i tekstów literackich.

-Rozwijanie sprawności motoryki małej przez zabawy paluszkowe i masażyki.

 

 

 

Piosenka

JESIENNA POLECZKA

Spotkały się listeczki pod drzewem na polanie,

podały sobie rączki na miłe powitanie.

Wtem psotny wietrzyk powiał i

wszystkie z nim listeczki wirują

już wesoło w rytm jesiennej poleczki.

Ref: Hopsa hej tra la la wiatr

jesienną polkę gra. 2x 2.

Listeczki się zmęczyły, przysiadły na polanie,

wiatr także chciał odpocząć więc

przerwał swe dmuchanie.

Lecz długo nie próżnował i

wszystkie z nim listeczki

wirują już wesoło w rytm jesiennej poleczki.

 

 

 

Wiersz

Jesienny pociąg

Stoi pociąg na peronie-

żółte liście ma w wagonie i kasztany,

i żołędzie- dokąd z nimi jechać będzie?

Rusza pociąg sapiąc głośno.

Już w przedziałach grzyby rosną,

a na półce, wśród bagaży,

leży sobie bukiet z jarzyn.

Pędzi pociąg lasem,

polem pod ogromnym parasolem.

Zamiast kół kalosze ma,

za oknami deszcz mu gra.