Zdobywcy info

 

Mamo, Tato w Marcu będziemy:-zapoznamy się z kontynentem afrykańskim oraz z wybranymi zwierzętami zamieszkującymi ten kontynent

-zapoznamy się z wybranymi gatunkami zwierząt egzotycznych

-poszerzymy wiadomości na temat ogrodu zoologicznego

-wzbogacimy wiedzę na temat życia pszczół i ich znaczenia w życiu człowieka

-poznamy wiadomości na temat życia i zwyczajów zwierząt mieszkających w lesie i na polu

-będziemy utrwalać wiadomości na temat ptaków charakterystycznych dla środowisk lasu i pola

-będziemy rozmawiać o zjawiskach atmosferycznych

-będziemy utrwalać nazwy pór roku

-wzbogacimy wiedzę na temat pierwszych wiosennych kwiatów

-będziemy dostrzegać zmiany zachodzące w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny

-będziemy rozwijać sprawność ruchową -będziemy kształtować poczucie rytmu

-reagować na ustalone sygnały

-rozwijać umiejętność klasyfikowania

-rozwijać sprawność narządów artykulacyjnych

-rozwijać sprawność manualną i koordynacje wzrokowo- ruchową

-rozwijać umiejętność uważnego słuchania

-poznamy nowe piosenki i zabawy muzyczno- ruchowe

-będziemy świętować Pierwszy Dzień Wiosny

-będziemy obchodzić w naszym przedszkolu Dzień Motyla czyli Dzień Wrażliwości na drugiego człowieka

-będziemy uczestniczyć w Turnieju Piłkarskim Piosenka„ Nareszcie Wiosna”

1. Przyszła do nas wiosna- słoneczna, radosna,

Budzi kwiaty, budzi drzewa, ze skowronkiem śpiewa. /2x 2.

Przywitała ptaki, bo właśnie wróciły,

Gdy się tylko dowiedziały, że już nie ma zimy. /2x

3. Wiosennym deszczykiem kaczeńce podlewa

I przygląda się radośnie listeczkom na drzewach. /2x

4. Teraz budzi żabki, pszczoły i chrabąszcze,

Tańczy razem z motylami na kwitnącej łące. /2x

5. Woła do niedźwiedzia „Wstawiaj, misiu, wstawaj!

Już wiosenne kwiaty kwitną, zielenieje trawa!” /2x

6. I dzieci łaskocze, słońca promieniami.

Chodźcie, dzieci, chodźcie dzieci, z wiosną się pobawić. /2x


 

Wiersz „Wiosna”

Naplotkowała sosna, że już się zbliża wiosna.

Kret skrzywił się ponuro: – Przyjedzie pewno furą

Jeż się najeżył srodze: – Raczej na hulajnodze.

Wąż syknął: – Ja nie wierzę, przyjedzie na rowerze.

Kos gwizdnął: – Wiem coś o tym, przyleci samolotem.

– Skąd znowu – rzekła sroka – ja z niej nie spuszczam oka

i w zeszłym roku w maju widziałam ją w tramwaju.

– Nieprawda wiosna zwykle przyjeżdża motocyklem!

– A ja wam tu dowiodę, że właśnie samochodem.

– Nieprawda, bo w karecie!

– W karecie? – Cóż pan plecie?

Oświadczyć mogę krótko, że płynie własną łódką!

A wiosna przyszła pieszo.

Już kwiaty za nią śpieszą, już trawy przed nią rosną

i szumią – Witaj wiosno!