Odkrywcy info

 

 

 

 

Mamo, Tato w tym miesiącu:

• poznamy litery i głoski „ł”, „z”, „p”

• będziemy wyrabiać pozytywny stosunek do zwierząt

• wzbogacimy wiedzę na temat życia zwierząt hodowlanych oraz produktów pochodzących od zwierząt

• udoskonalimy umiejętność cięcia nożyczkami drobnych elementów

• zwrócimy szczególną uwagę na dokładne wykonanie prac oraz porządek własnego stanowiska pracy

• będziemy doskonalić umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi na zadany temat

• utrwalimy zasady zdrowego odżywiania się

• rozwiniemy umiejętność improwizowania

• będziemy usprawniać umiejętności matematyczne – przeliczanie, porównywanie liczebności zbiorów, segregowanie według podanych cech itp.

• będziemy rozwijać ogólną sprawność fizyczną oraz kształtować prawidłową postawę ciała, rozwijać szybkość i zwinność

• wykształcimy postawy proekologiczne

• poznamy powody dla których należy oszczędzać wodę

• utrwalimy poznane litery

• wzbogacimy wiedzę na temat Polski, jej historii, symboli narodowych itp.

• poznamy Australię oraz jej mieszkańców

• poszerzymy nasze zainteresowania innymi kulturami

• rozwijać będziemy umiejętność doprowadzania zadania do końca

• doskonalić będziemy umiejętność łączenia głosek w słowa

• zaprezentujemy nasze umiejętności taneczne w czasie Festiwalu Tańców

 

 

 

 

Wiersz

Nasza Ojczyzna

Wisłą płyniemy od gór aż do morza.

Każdy podziwia nasz piękny kraj.

Piękny jest zimą,

piękny jesienią i

wtedy kiedy jest maj.

Gdy polskie flagi wiszą i

dumnie w słońcu się mienią.

Gdy wszyscy podziwiają,

biel połączoną z czerwienią.

 

 

 

Piosenka

Dbamy o Ziemię

Dużo śmieci, dużo śmieci,

Wszędzie jest, wszędzie jest.

Żeby było czysto, trzeba je pozbierać.

Spieszmy się, spieszmy się.

Nasza Ziemia, nasz Ziemia.

Czysta jest, czysta jest.

Bardzo ją kochamy,

więc o czystość dbamy.

Cieszmy się, cieszmy się.

Segregujmy, segregujmy.

Śmieci dziś, śmieci dziś.

Segregacja śmieci, segregacja śmieci.

Ważna jest, ważna jest.