Odkrywcy info

MAMO, TATO! Nasze cele na kwiecień:-Obserwacja przyrody

-zauważanie zmian na wiosnę

-poznawanie życia ptaków wiosną – budowanie gniazd, składanie jaj, wyleganie się młodych, dbanie o nie.

-wyjaśnianie określeń: rośliny chronione, zwierzęta chronione; poznawanie przedstawicieli ginących gatunków

-doskonalenie umiejętności wypowiadania się zdaniami złożonymi

-posługiwanie się liczebnikami

-poznawanie zwierząt hodowanych na wsi – zarówno osobników dorosłych, jak i ich potomstwa; nazywanie ich miejsc zamieszkania; naśladowanie ruchów i głosów

-wyjaśnienie roli zwierząt hodowanych na wsi – określanie korzyści, jakie ma człowiek z ich hodowli (np. gęś – pierze, baran – wełna itp.)

-przygotowanie się do kiermaszu wielkanocnego

-wyjazd na wycieczkę wielkanocną

-kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami

-wspólne śniadanie świąteczne -poznawanie norm ekologicznych, np. segregowania odpadów, oszczędnego gospodarowania materiałami, oszczędnego korzystania z wody

-poznawanie etapów rozwojowych, np. żaby, motyla -poznawanie dalszych liter alfabetu

-doskonalenie umiejętności liczenia

-wspólna zabawa.


Wiersz: ,Już Wielkanoc”

Święta, Święta Wielkanocne

Jak wesoło, jak radośnie.

Już słoneczko

mocno grzeje

Miły wiatr wokoło wieje.

Rośnie trawa na trawniku

Żółty żonkil w wazoniku.

Na podwórku słychać dzieci

Ach, jak dobrze, że już kwiecień.

A w koszyczku, na święcone

Jajka równo ułożone.

Śliczne, pięknie malowane

Różne wzory wymyślone.

Jest baranek z chorągiewką

Żółty kurczaczek ze wstążeczką.

I barwinek jest zielony

W świeże kwiatki ustrojony.


Piosenka: "PRZYSZŁA WIOSNA"

I duzi i mali, na wiosnę czekali,

Mroźnej zimy mieli dość!

Aż tu niespodzianka,

Bo któregoś ranka

Nagle się zmieniło coś.

Ref. Przyszła wiosna do lasu,narobiła hałasu,

Obudziła niedźwiadka z zimowego snu.

Przyszła wiosna na łąkę, wypuściła skowronki,

Zasadziła kwiatki tam i tu.

I duzi, i mali na wiosnę czekali,

Na słoneczka jasny blask.

Aż tu niespodzianka,

Bo któregoś ranka,

Właśnie przyszedł na to czas.

Ref. Przyszła wiosna do lasu, narobiła hałasu,

Obudziła niedźwiadka z zimowego snu.

Przyszła wiosna na łąkę, wypuściła skowronki,

Zasadziła kwiatki tam i tu.