Rada Rodziców

 

 

Witamy serdecznie wszystkich

Rodziców Przyjaciół

Małych talentów

Zapraszamy każdego chętnego rodzica do naszego grona 

 

 

 

16 1320 1016 2170 8246 2000 0001

Nr konta Rady Rodziców

Wpłatę 100zł prosimy

kierować z dopiskiem wpłata na Radę Rodziców

imię i nazwisko dziecka oraz grupa

To dzięki płynności finansowej będziemy mogli zapewnić dzieciom różne atrakcje, tetatrzyki, prezenty mikołajkowe i gwiazdkowe.

 

Osoby z trudną sytuacją finansową prosimy o kontakt z przewodniczącą

rr.maletalenty@o2.pl

Rada Rodziców:

Poszukiwacze- Aleksandra Dominiak

Muzykanci- Barbara Golińska

Zdobywcy- Alicja Handke

Półnutki- Justyna Wesołowska Rajewska

Plastusie- Michalina Sikora

Odkrywcy- Katarzyna Pachurka

Sportowcy- Sylwia Kaźmierska

 

Informacje o działaności Rady Rodziców

 Znajdą Państwo

Sprawozdanie z pracy RR