Kącik Rodzica

 

 

Uwaga rodzice!
      16 1320 1016 2170 8246 2000 0001

   Nowy Nr konta Rady Rodziców

Wpłatę 100zł prosimykierować           z dopiskiem wpłata na Radę Rodziców 
 imię i nazwisko dziecka oraz grupa
 
To dzięki płynności finansowej będziemy mogli zapewnić dzieciom różne atrakcje, tetatrzyki, prezenty mikołajkowe i gwiazdkowe.
                    
                                                                        Dziękujemy Rada Rodziców