Bezpieczne Małe Talenty

 

 

 


 

Sprawozdanie z realizacji programu "Bezpieczne Małe Talenty" 2016/2017


 tutaj  


Program -pobierz plik

 

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

 

 

     Program „Bezpieczne Małe Talenty” powstał z myślą o zapewnieniu szerokorozumianego bezpieczeństwa dziecka najmłodszego. W wieku przedszkolnym następuje najbardziej właściwy moment do wyrabiania u dzieci właściwych postaw wobec problemów bezpieczeństwa jednak wymaga to działań systematycznych i długofalowych. Pozostawiając dziecku możliwie dużo swobody, powinno się jak najwcześniej uświadomić mu różne zagrożenia, które mogą wystąpić w jego najbliższym otoczeniu. Ogromną rolę w tym zakresie odgrywa nauczyciel przedszkola, którego najważniejszym obowiązkiem jest zapewnienie swoim podopiecznym psychofizycznego bezpieczeństwa. Dzięki pracy wychowawczo-dydaktycznej mamy możliwość kształtowania prawidłowej reakcji w sytuacjach zagrożenia.
Wiek przedszkolny to czas, kiedy umysł dziecka jest najbardziej podatny na przyswajanie wiedzy o otaczającej rzeczywistości, która może nieść szereg rozmaitych zagrożeń. Wczesna profilaktyka powinna rozpocząć się już w przedszkolu.

Treści zawarte w programie dotyczą wiedzy, umiejętności i kształtowania postaw w zakresie bezpieczeństwa własnego oraz innych i są zgodne z aktualnie obowiązującą podstawą programową wychowania   przedszkolnego. Właściwa ich realizacja powinna w przyszłości umożliwić wytworzenie się określonych kompetencji u dzieci, ułatwiając im funkcjonowanie w życiu oraz dbałość o własne bezpieczeństwo.