Zęby małego dziecka

 

PROJEKT

www.zebymalegodziecka.pl
 
 

 

 


 

"Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców".

 

 

 

Opis

 

 

 

W dniu 5 lipca 2012 r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW),podpisana została Umowa w sprawie realizacji projektu nr KIK/33: „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców” pomiędzy Biurem do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, a Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – Realizatorem projektu. Współfinansowanie projektu zapewnione zostało przez Ministerstwo Zdrowia.
Więcej informacji na temat Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy znajdą Państwo na:
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/
http://www.programszwajcarski.gov.pl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach projektu promowane będą zachowania prozdrowotne oraz profilaktyka chorób jamy ustnej u dzieci. Przedszkola, które prześlą formularz zgłoszeniowy, będą mogły wziąć udział w projekcie na jeden z dwóch sposobów. W ramach edukacji bezpośredniej, edukatorzy poprowadzą w przedszkolach zajęcia dla dzieci, demonstrując w jaki sposób prawidłowo szczotkować i dbać o zęby. Lekcje te będą się odbywały z udziałem rodziców i nauczycieli przedszkolnych. Z kolei w ramach edukacji pośredniej to nauczyciele wezmą udział w szkoleniach, w trakcie których dowiedzą się jak skutecznie wyrabiać u swoich podopiecznych prawidłowe nawyki zdrowotne.

 

 

 


 

 


"Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców".

 

 

 

Opis

 

 

 

W dniu 5 lipca 2012 r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW),podpisana została Umowa w sprawie realizacji projektu nr KIK/33: „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców” pomiędzy Biurem do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, a Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – Realizatorem projektu. Współfinansowanie projektu zapewnione zostało przez Ministerstwo Zdrowia.
Więcej informacji na temat Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy znajdą Państwo na:

 

www.swiss-contribution.admin.ch/poland/


 

 

 

 

http://www.programszwajcarski.gov.pl/Działania w projekcie dotyczą trzech wzajemnie uzupełniających się obszarów: edukacji, promocji i profilaktyki w zakresie zdrowia jamy ustnej, które zostaną skierowane do różnych grup docelowych tj. małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców. Tym samym w swojej strukturze zyskuje on rangę kompleksowego programu profilaktyczno-edukacyjnego obejmującego swoim zasięgiem całą Polskę. Program będzie ponadto promował zachowania prozdrowotne oraz profilaktykę chorób jamy ustnej u dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Obejmuje on także kampanię informacyjną w zakresie: wykonywania zabiegów higienicznych, zasad właściwego sposobu żywienia wraz z dbałością o konsystencję pokarmów oraz zwalczania szkodliwych nawyków i dysfunkcji.