TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Grupa Zdobywcy

Chociaż nie tak wiele lat mamy , to już mądrość zdobywamy!

Przyjaźń- także ważna sprawa,

to ZDOBYWCÓW przecież sława!

ZDOBYWCY
Nasze założenia na wrzesień:
“JESTEM W PRZEDSZKOLU”
– bezpośrednie poznanie kącików znajdujących się w sali
– poszerzanie umiejętności językowych
– rozwijanie orientacji w przestrzeni
– kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci
– wdrażanie do wysiłku intelektualnego
– rozwijanie sprawności ruchowych
– rozwijanie własnych zainteresowań
“JESTEM GRZECZNYM PRZEDSZKOLAKIEM”
– zachęcanie do dokonywania wyboru zabawy i zabawek i przestrzegania zasad
– doskonalenie wypowiadania się
– rozwijanie umiejętność aktorskich i wzmacnianie poczucia odwagi
– zachęcanie do swobodnych wypowiedzi na określony temat
– wdrażanie do uważnego słuchania wypowiedzi innych
– rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
“DROGA DO PRZEDSZKOLA”
– zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ruchu drogowego
– zachęcanie do obserwacji ruchu drogowego, znaków drogowych
– uświadomienie konieczności zachowania szczególnej ostrożności w pobliżu tras
komunikacyjnych
– doskonalenie umiejętności wycinania
– utrwalenie znaczenia wybranych znaków drogowych
– wdrażanie do dokładnego wykonywania pracy
– zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
“JESIEŃ W PARKU I W LESIE”
– -zapoznanie z „darami lasu”
– -zachęcanie do wypowiadania się na określony temat
– -zapoznanie z charakterystycznymi cechami jesieni
– -rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
– -zachęcanie do naśladowania określonych ruchów
– -doskonalenie spostrzegawczości
– -rozwijanie wyobraźni podczas konstruowania
Wiersz „Przedszkole”
Lubię chodzić do przedszkola
tak jak inne dzieci.
Tu w przedszkolu jest wesoło
i czas szybko leci.
Z Jankiem puzzle dziś układam,
w piłkę pogram z Hanią.
A na spacer ulicami
pójdę z naszą panią.
Piosenka „Bezpieczeństwo na drodze”
1. Na drogach ruch zawsze jest spory,
mkną auta, rowery, motory.
Kierowca niech tak się nie śpieszy,
ostrożny niech będzie też pieszy.
Ref. Przestrzegaj tych zasad koniecznie,
by było na drodze bezpiecznie,
Bezpieczny być musi przechodzień i każdy,
kto jest w samochodzie.
2. Na świetle czerwonym się stoi,
zielone zaś przejść ci pozwoli.
Rozglądaj się w lewo i w prawo,
gdy droga jest wolna, przejdź żwawo.
3. By lepiej widoczny był człowiek,
światełka ma mieć odblaskowe.
W pochmurny dzień albo wieczorem
kierowca zobaczy cię w porę

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2 im. Marii Konopnickiej w Bolesławcu - " ŻABKI " W PARKU