TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Bezpieczne Małe Talenty

Program „Bezpieczne Małe Talenty” powstał z myślą o zapewnieniu szerokorozumianego bezpieczeństwa dziecka najmłodszego. W wieku przedszkolnym następuje najbardziej właściwy moment do wyrabiania u dzieci właściwych postaw wobec problemów bezpieczeństwa jednak wymaga to działań systematycznych i długofalowych.

Pozostawiając dziecku możliwie dużo swobody, powinno się jak najwcześniej uświadomić mu różne zagrożenia, które mogą wystąpić w jego najbliższym otoczeniu. Ogromną rolę w tym zakresie odgrywa nauczyciel przedszkola, którego najważniejszym obowiązkiem jest zapewnienie swoim podopiecznym psychofizycznego bezpieczeństwa. Dzięki pracy wychowawczo-dydaktycznej mamy możliwość kształtowania prawidłowej reakcji w sytuacjach zagrożenia. Wiek przedszkolny to czas, kiedy umysł dziecka jest najbardziej podatny na przyswajanie wiedzy o otaczającej rzeczywistości, która może nieść szereg rozmaitych zagrożeń. Wczesna profilaktyka powinna rozpocząć się już w przedszkolu.

Treści zawarte w programie dotyczą wiedzy, umiejętności i kształtowania postaw w zakresie bezpieczeństwa własnego oraz innych i są zgodne z aktualnie obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego. Właściwa ich realizacja powinna w przyszłości umożliwić wytworzenie się określonych kompetencji u dzieci, ułatwiając im funkcjonowanie w życiu oraz dbałość o własne bezpieczeństwo.

CHRONIMY DZIECI

O programie:

Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Program adresowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pozarządowych i innych instytucji, działających na rzecz dzieci.

Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji. Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci” placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, oprócz promowania wdrażania standardów, zapewnia również ofertę edukacyjno-szkoleniową, w celu podniesienia kompetencji personelu, rodziców i opiekunów w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Realizacja programu uwzględnia również dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Realizacja programu Chronimy Dzieci przez placówkę oznacza, m.in. że:

• placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka

• placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka

• placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu

• placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu

• pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego

• pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować

• placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Polityka ochrony dzieci w Publicznym Przedszkolu Male Talenty

 

 

Konwencja_o_Prawach_Dziecka

 

 

 

Jak rozpoznać symptomy dziecka krzywdzonego?

http://fdds.pl/tag/symptomy-krzywdzenia/

Program wychowawczy